مسعود پزشکیان

گرایش سیاسی : اصلاح طلبان
میزان آرا : 261,394 ( 36.28% )

اطلاعات کاندیدا

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved