معصومه آقاپور علی‌شاهی

گرایش سیاسی : مستقل ها
میزان آرا : 12,314 ( 16.15% )

اطلاعات کاندیدا

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved