نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه بناب

اصولگرایان
26,383 ( 35.32% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه بناب

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه بناب

ائتلاف اصولگرایان
جبهه صدای ملت

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved