نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه تبریز و آذرشهر و اسكو

اصلاح طلبان
114,263 ( 15.86% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه تبریز و آذرشهر و اسكو

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه تبریز و آذرشهر و اسكو

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved