نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه سراب

مستقل ها
16,284 ( 22.29% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه سراب

اصلاح طلبان
15,015 ( 20.55% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه سراب

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه سراب

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
ائتلاف اصولگرایان
جبهه پیروان خط امام و رهبری

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved