نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه استهبان و نیریز

مستقل ها
18,354 ( 18.58% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه استهبان و نیریز

اصولگرایان
16,330 ( 16.53% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه استهبان و نیریز

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه استهبان و نیریز

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
ائتلاف اصولگرایان
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جبهه تدبیر و توسعه

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved