نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه ایلام،شیروان، چرداول،ایوان،مهران

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه ایلام،شیروان، چرداول،ایوان،مهران

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه ایلام،شیروان، چرداول،ایوان،مهران

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه ایلام،شیروان، چرداول،ایوان،مهران

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
ائتلاف اصولگرایان
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جبهه تدبیر و توسعه

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved