نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه اصفهان

اصولگرایان
200,690 ( 29.89% )
اصولگرایان
176,807 ( 26.33% )
اصلاح طلبان
195,066 ( 29.05% )
اصلاح طلبان
179,230 ( 26.69% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه اصفهان

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved