نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه کرمانشاه

اصولگرایان
143,928 ( 42.81% )
اصولگرایان
106,454 ( 31.66% )
اصلاح طلبان
53,834 ( 16.01% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه کرمانشاه

اصلاح طلبان
75,322 ( 22.4% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه کرمانشاه

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه کرمانشاه

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
ائتلاف اصولگرایان
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جبهه تدبیر و توسعه
جبهه صدای ملت
حزب تمدن اسلامی

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved