نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه آبادان

مستقل ها
27,706 ( 28.4% )
اصولگرایان
23,418 ( 24.01% )
مستقل ها
25,412 ( 26.05% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه آبادان

اصولگرایان
16,129 ( 16.53% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه آبادان

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه آبادان

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
ائتلاف اصولگرایان
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جبهه تدبیر و توسعه
جبهه صدای ملت

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved