نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه بهبهان

اصولگرایان
15,744 ( 15.56% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه بهبهان

اصلاح طلبان
20,737 ( 20.5% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه بهبهان

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه بهبهان

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
ائتلاف اصولگرایان
جبهه تدبیر و توسعه
جبهه صدای ملت

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved