نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره، كامیاران

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره، كامیاران

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره، كامیاران

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره، كامیاران

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
جبهه تدبیر و توسعه
جبهه صدای ملت

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved