نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه خرم آباد

اصولگرایان
32,127 ( 12.78% )
اصلاح طلبان
52,541 ( 20.91% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه خرم آباد

مستقل ها
30,444 ( 12.11% )
مستقل ها
31,723 ( 12.62% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه خرم آباد

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه خرم آباد

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
ائتلاف اصولگرایان
جبهه تدبیر و توسعه
جبهه صدای ملت

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved