نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان

مستقل ها
48,440 ( 40.5% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان

جبهه تدبیر و توسعه

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved