نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه كوهدشت

اعتدال گرایان
57,713 ( 44.87% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه كوهدشت

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه كوهدشت

ائتلاف اصولگرایان
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جبهه تدبیر و توسعه
جبهه صدای ملت

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved