نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه تفرش ، آشتیان و فراهان

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه تفرش ، آشتیان و فراهان

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه تفرش ، آشتیان و فراهان

ائتلاف اصولگرایان
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جبهه صدای ملت
حزب تمدن اسلامی

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved