نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه مسیحیان جنوب ایران

اقلیت های مذهبی
2,290 ( 100% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه مسیحیان جنوب ایران

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه مسیحیان جنوب ایران

هیچ لیست انتخاباتی برای این حوزه ثبت نشده است.

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved