نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه زابل و زهک

اصولگرایان
114,439 ( 61.29% )
اصلاح طلبان
64,950 ( 34.78% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه زابل و زهک

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه زابل و زهک

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جبهه تدبیر و توسعه
حزب تمدن اسلامی

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved