نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و قدس

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و قدس

اعتدال گرایان
75,524 ( 20.3% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و قدس

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و قدس

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
جبهه پیروان خط امام و رهبری

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved