نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه ارومیه

اصولگرایان
169,098 ( 39.38% )
اصلاح طلبان
102,984 ( 23.98% )
اصولگرایان
86,257 ( 20.09% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه ارومیه

مستقل ها
82,913 ( 19.31% )
مستقل ها
102,984 ( 23.98% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه ارومیه

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved