نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
جبهه تدبیر و توسعه
جبهه صدای ملت
حزب تمدن اسلامی

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved