نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه ابهر

مستقل ها
25,324 ( 20.34% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه ابهر

اصولگرایان
25,037 ( 20.11% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه ابهر

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه ابهر

ائتلاف اصولگرایان
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جبهه تدبیر و توسعه
جبهه صدای ملت

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved