نمایندگان مجلس دهم در حوزه انتخابیه زنجان و طارم

اصولگرایان
50,379 ( 22.48% )
مستقل ها
33,695 ( 15.03% )

کاندیداهای راه یافته به دور دوم در حوزه انتخابیه زنجان و طارم

اصلاح طلبان
31,910 ( 14.23% )
اصلاح طلبان
52,351 ( 23.36% )

اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه زنجان و طارم

ردیف نام و نام خانوادگی گرایش سیاسی میزان آرا


لیست های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها در حوزه انتخابیه زنجان و طارم

ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )
ائتلاف اصولگرایان
جبهه پیروان خط امام و رهبری
جبهه تدبیر و توسعه
حزب تمدن اسلامی

Back to Top

انتخاب 24 پایگاه جامع انتخابات در کشور ایران است که سعی می کند با نگاهی بی طرفانه باعث افزایش حضور در انتخابات و انتخاب شدن افراد اصلح توسط مردم شود.

© 2017 Entekhab24. All rights reserved